El nucli de cases d’aquest petit poble és petit, com en la majoria dels pobles que configuren el municipi, però és ric en masies i veïnats. Terradelles, situat al sud est del municipi, ja es troba documentat com a veïnat el S. IX amb el nom de El Vilar. Amb el temps s’anà poblant i expandint fins a formar aquets petit poble. Queda assentat en un terreny que va davallant en forma de petites terrasses. D’aquí el seu nom, diminutiu de Terrades, que significa “Terrasses”. En documents més antics també figura com a Terrutellis, Terradellis i Terratellus.

De la història d’aquest poble en destaquem un fet contemporani curiós. Durant la Tercera guerra carlina (1873-1875), per la festa major, el cabdill carlí Francesc Savalls hi aplegà els primers voluntaris de la seva partida. Aquest personatge va tenir una frenètica activitat al front d'una partida, convertint-se en una figura llegendària per les altres partides carlines catalanes.

El Vilar, veïnat que fou l’origen d’aquest poble, tenia església pròpia, dedicada a Sant Andreu. Aquesta església primitiva fou sufragània de la de Sant Martí de Terradelles i oberta al culte fins el 1858.

Mapa turístic

· D'interés ·

Espais que pots visitar
D'interés

Un passeig per Terraprim

· Fet com abans ·

Res com viure-ho
Fet com abans

Viu noves experiències

· Establiments ·

Planifica la teva estada
Establiments

Allotjament, restauració i activitats