Masos i cases pairals d'Orfes - Llocs d'interés

El poble d’Orfes es troba ple d’inscripcions que ens parlen de famílies nobles i dels seus llinatges. Tot passejant ens podem entretenir a descobrir-les i desxifrar-les. Ens traslladaran gairebé totes en els segles XVII i XVIII.

Can Damont. És l’antiga casa Casanoves. A la llinda d’una finestra hi ha la inscripció: “17IHS MA 90“, és a dir: els anagrames de Jesús i de Maria amb una creu sobre l’últim i entre els números de la data 1790.

Mas del Riu, al veïnat de can Roart (antigament veïnat de Batipalmes). A la llinda d’una finestra hi ha una inscripció quasi il·legible. Sembla que diu: ” Dic 13 febrero 1510 – Mas Julia. Julia me fesit”.

A uns cent metres més amunt es troba el mas Roart, que forma part del mateix veïnat. És una masia molt gran. Pertany al segle XVII. A la llinda d’un portal hi ha els noms de Jesús i de Maria (“IHS MA’) i la llegenda: “JOAN ROART ME FESIT 28 MARS 1635”. A la llinda d’una finestra hi ha també l’anagrama de “IHS ” i “MA ” i la data “1632.”.

Ca l’Arbat. És l’antiga casa Perpinyà del Molí. L’actual Central d’Orfes era l’antic Molí de la Baronia, que la Sociedad RE del Ampurdàn va adquirir. Aquest molí propietat dels Rocabertí –barons de Vilademuls- tots els habitants havien de dur el gra a moldre. .

Can Gay. A la llinda de la porta, que abans era la forana i ara és interior, hi ha gravada la següent inscripció: “20 Abril JAUME-RAMIS y-GAY. 1616”. I a la llinda d’una finestra: “1784”. Al pati de la casa hi ha peces d’un trull desmuntat i, molt a prop de la paret, una gran pica de pedra d’oli d’uns dos metres de llargària per un d’amplada.

Can Trull, Ca l’Esclopeter i Can Giró. Estan situades a la plaça. A la llinda d’una finestra de Can Trull, s’hi pot llegir: “Die 8 juny de 1739”. En una altra de l’interior hi ha la frase de sant Pau: “Si Deus pro nobis, quis contra nos?” (Si Déu és a favor nostre, qui podrà res contra nosaltres?). I al frontis d’un forn de l’entrada hi ha gravada la data “1735”. A la llinda de la porta de ca l’Esclopeter, que era l’antiga casa rectoral, s’hi pot llegir la inscripció llatina: DILMER SACRISTA SUORUM POSQUAM SAEPE PEROPTA VIT COMMODA POSTERORUM ME FUNDITUS FABRICA VIT PERMISSU SUPERIORUM. Traduïda, diu així: “1786. El sagristà Dilmer, després d’haver desitjat sempre vivament el benestar dels seus descendents, m’ha edificat des dels fonaments amb el permís dels superiors”. A la llinda d’una finestra de can Giró hi ha gravat: “ABUI 14 de Agost de 1731 me fesit Joan Antonio. Yo”. Les dates revelen clarament que aquestes tres cases pertanyen al segle XVIII.

Can Perpinyà. És l’antiga casa Ramis. A la llinda d’una finestra hi ha data “1702.” Com altres cases d’aquests pobles, posseïa un trull, però amb motiu de la recent restauració es va desmuntar i se’n van vendre les pedres de més valor.

Can Julià. És l’antiga residència de la noble família Cornellà del castell de Vilert. Sembla que el nucli primitiu de la masia es anterior a la primera meitat del segle XVIII. Al llinda d’una balcó es pot apreciar la inscripció llatina: IOSEP IOLIA ME FECIT VUI 2 DE IUNY DE 1706”.

La Barretina. És la casa que la família Roart del veïnat de Batipalma tenia al poble per a la comoditat d’assistir a Missa els diumenges i festes. La darrera hereva, M. Carme Roart i de Prim, deixà els seus béns a l’Església, i llavors, la casa es convertí en rectoria fins que l’adquiriren els propietaris actuals, el 1978, permutant-la per una altra casa que es va destinar a rectoria i que més tard es va llogar. Està situada a la plaça. A la llinda d’una finestra hi ha la data “1752”.

Can Llobera. Forma part del veïnat d’Estopera. A la llinda d’una finestra es llegeix; janer 1737″. Una altra té la llinda lobulada que conté la inscripció de tipus gòtic: “onzena de mag any m.d.XXXI fou feta”. És a dir: “11 de maig de l’any 1531 fou feta”. La porta és amb dovelles. A la pedra central hi ha gravats els anagrames de Jesús i Crist ( “IHS xps’) en caràcters grecs i el nom antic de la casa (“Lobera d’orfes’). Segons diuen els propietaris, aquest nom fa referència a llop, i a una zona on abundaven aquestes feres. La tradició familiar assegura que en una paret hi havia un forat per on entraven aquests animals.

Can Comte. És l’antic mas Montguix que els comtes de Bàscara adquiriren per fer-hi residència. La casa Comte de Bàscara estava ubicada a la plaça de l’Església i fou completament destruïda durant les guerres amb els francesos. És situat al veïnat d’Estopera. Correspon al segle XVIII. En una pedra sobreposada hi figura la inscripció: “+ PEPA COMTA ME FESIT 1744”. A la llinda de la porta d’entrada, també sobreposada, hi ha gravat: “IHS. AVE MARIA. SIN.PECADO CONCEBIDA. 1744”. La llinda d’un balcó tapiat té la data “1767”, i la de l’any “1768”, una pedra del trull desmuntat.

El museu de Vilademuls

El museu de Vilademuls

100 anys d'història i costums al teu abast

3 Motius per visitar Terraprim